Pwy Sydd Wedi Cael?

Hydref 2023 (Rownd 7)

47 cais – cyfraniad i 24 – cyfraniadau o £16,200

£1,300
Cian Green - Nantlle (codi pwysau)
Medi Harris - Borth Y Gest (nofio)
Jamie Jenkins - Garndolbenmaen (dringo)

 

£1,200
Catrin Jones - Bangor (codi pwysau)

 

£1,100
Toby Sutcliffe - Llanberis (canw slalom)

 

£1,000
Ffion Mair Roberts - Abergele (athletau)

 

£900
Amy Richardson - Bae Penrhyn (peldroed)

 

£800
Lowri Howie - Harlech (sgio)
Huw Buck Jones - Bethel (seiclo)
Erin Fflur Mitchelmore - Harlech (treiathlon)
Catrin Williams - Caernarfon (Hwylio)

 

£700
Ffion Mair - Morfa Bychan (nofio)

 

£600
Harri Adams - Efailnewydd (criced)
Efa Dwyfor-Clark - Bangor (nofio)
Owain Humphreys - Caernarfon (saethu colomenod clai)
Alaw Pyrs - Padog (rygbi)

 

£400
Mared Alaw Griffiths - Trawsfynydd (peldroed)

 

£200
Dion Edwards - Llanrug (nofio)
Ana Lois Jones - Caernarfon (peldroed)
Leon Jac Lauder - Llan Ffestiniog (sboncen)
Hari Annwyl Roberts - Pwllheli (peldroed)
Cadi Nicole Rodgers - Llwyngwril (peldroed)
Non Llewelyn Williams - Garndolbenmaen (peldroed)
Steffan Rhys Winrow - Bangor (pelfasged)


Hydref 2022  (Rownd 6)    

£1,600
Jamie Jenkins (Dringo cystadleuol – Garndolbenmaen)

 

£1,500
Gethin Griffith (Athletau a Rygbi – Llanengan)

 

£1,400
Cian Green (Codi Pwysau - Nantlle)

 

£1,000
Ania Denham (Peldroed – Llaniestyn)

 

£900
Lowri Howie (Sgio Alpaidd – Dinas, Harlech)

 

£800
Huw Buck Jones (Seiclo – Bethel)
Ffion Roberts (Athletau – Abergele)
Nansi Roberts (Hoci – Efailnewydd)

 

£700
Ffion Mair (Nofio – Morfa Bychan)

 

£600
Arwen Fflur (Hwylio – Rhosgadfan)
Amy Richardson (Peldroed – Bae Penrhyn)

 

£500
Daniel Whiteley (Hwylio – Bangor)
Gruff Rhys (Nofio – Tremadog)

 

£400
Alaw Pyrs (Rygbi – Ysbyty Ifan)
Noa Vaughan (Rhedeg – Y Felinheli)

 

£300
James Smith (Athletau – Hen Golwyn)

 

£200
Tomos Land (Triathlon – Maenan)
Freddie McLaverty (Hwylio – Deganwy)
Nel Metcalfe (Rygbi – Trefriw)
Shay Thomas (Nofio – Abergele)

 

£100
Jac Bailey (Hwylio – Y Felinheli)
Kieran Forrest (Dringo – Llanrug)
Guto Pugh (Peldroed – Trawsfynydd)
Cara Scott (Rhedeg – Abersoch)
Ben Sinfield (Hwylio – Penmaenmawr)
Tom Sinfield (Hwylio - Penmaenmawr)
Rhys Tudor (Rygbi – Pwllheli)
Non Llewelyn Williams (Peldroed – Pantglas)
Samuel Woodward (Beicio Lon – Waunfawr)


Hydref 2021 – Rownd 5

Cyfanswm o £10,200

18 yn cael cyfraniad.

£2,000
Catrin Haf Jones (Codi Pwysau – Bangor)
Medi Harris (Nofio – Borth y Gest)

£750
Jody Cain (Rhedeg – Caernarfon)
Huw Gruffydd Buck Jones (Seiclo – Bethel)
Catherine Roberts (Nofio – Bethesda)

£500
Owain Humphreys (Saethu Colomenod Clai – Caernarfon)
Twm Cernyw (Marchogaeth – Llanrwst)
Huw Ifan Davies (Rygbi – Bethedsa)
Arwen Fflur (Hwylio – Rhosgadfan)

£300
Lowri Howie (Sgio – Harlech)
Tomos Land (Triathlon – Llanrwst)
Michael Wood (Hoci – Tywyn)
Ioan Drosinos Jones (Golf – Nefyn)

£150
Nel Metcalf (Rygbi – Trefriw)
Morgan Yorke (Criced – Tywyn)
Wiliam Sion Gruffydd (Peldroed – Trawsfynydd)
Ffion Mair (Nofio – Dolgellau)
Emily Howson (Peldroed - Llandudno)


Hydref 2020 – Rownd 4

Talu allan - £11,250

Ceisiadau o 16 gwahanol faes chwaraeon

Rhoddwyd cyfraniad i bob un o’r 29 ymgeisydd (oherwydd amgylchiadau anodd eleni yn sgil Covid-19 penderfynwyd rhoi taliad lleiafswm o £100 i bob ymgeisydd am eleni yn unig.)

£1,500
Catrin Haf Jones (Codi Pwysau - Bangor)

£1,250
Medi Harris (Nofio – Borth y Gest)

£1,000
Arwen Fflur (Hwylio – Rhosgadfan)
Maisie Potter (Eirafyrddio – Bangor)
Catrin Williams (Hwylfyrddio – Caernarfon)

£500
Huw Ifan Davies (Rygbi – Bethesda)
Teleri Wyn Davies (Rygbi – Bala)
Kieran Forrest (Dringo – Llanrug)
Catherine Elin Roberts (Nofio – Bethesda)

£300
Morgan Jones (Pysgota Plu – Chwilog)
Llio Mair Parry (Criced – Dolgellau)
Ffion Mair Roberts (Athletau – Abergele)

£250
Anna Wyn Houghton (Peldroed – Carmel)
Lowri Howie (Sgio Alpaidd – Llanbedr, Harlech
Owain Rhys Humphreys (Saethu Colomenod Clai – Caernarfon)
Samia Jones (Rhedeg – Caernarfon)

£150
Jac Bailey (Hwylio – Y Felinheli)
Twm Cernyw (Marchogaeth – Llanrwst)
William Sion Gruffydd (Peldroed – Trawsfynydd)
Llion Morris (Hwylio – Colwyn Bay)
Xavier Poynton (Sgio Alpaidd – Colwyn Bay)
Bryn Woodall (Rhedeg Pellter Hir – Llanfairfechan)

£100
Ffion Bailey (Hwylio – Y Felinheli)
Priya Evans (Gymnasteg – Caernarfon)
Tyler Green (Hwylio – Rhostryfan)
Tasmyn Green (Hwylio – Rhostryfan)
Freddie McLaverty (Hwylio – Colwyn Bay)
Amelie Roberts (Triathlon – Abergele)
Robin Dafydd Williams (Peldroed – Llan Ffestiniog)Medi 2019 – Rownd 3

12 - Llwyddiannus
£6,750 - Talu allan
£1,500 - Taliad uchaf

Catrin Jones

Catrin Haf Jones (Codi Pwysau) - £1,500

Catrin Williams

Catrin Williams (hwylfyrddio) - £750

Arwen Fflur

Arwen Fflur (hwylio) - £750

Credyd i Neil Shawcross am y llun yma

Lowri Howie

Lowri Howie (sgio) - £750

Lowri Howie

Kieran Forrest (dringo) £750

 

Tomos Land - £500 – triathlon
Ffion Mair Roberts - £500 – rhedeg
Tasmyn Green - £250 – hwylio
Tyler Green - £250 – hwylio
Keira Luke - £250 – hwylio
Freddie Maclaverty - £250 – hwylio
Bethany Doga - £250 – hwylio


Ebrill 2019 – Rownd 2

31 – Cais
17 – Camp
14 – Llwyddiannus
£8,000– talu allan
£1,250 – taliad uchaf

Catrin Williams

Catrin Williams (hwylfyrddio) - £1,250

Medi Harris

Medi Harris (nofio) - £1,000

Osian Dwyfor Jones

Osian Dwyfor Jones (taflu gordd)  - £1,000

£750 yr un
Arwen Fflur – hwylio
Ewan Luke – hwylio
Ania Denham – peldroed
Kieran Forrest – dringo

£250 yr un
Osian Davenport - pysgota
Gregory Hopkins – beicio
Holly Jones – judo
Cameron Shaw – triathlon
Sophie Rawling – peldroed
Frances Smith – tenis cadair olwyn
Ioan Dafydd Hughes – nofio


Hydref 2018 – Rownd 1

36 - Cais
7 – Camp
10 – Llwyddiannus
£6,250 – talu allan
£1,250 – taliad uchaf (3)

Samia Jones - rhedeg o Gaernarfon - £1,250
www.runbritainrankings.com/runners/profile.aspx?athleteid=614189

Catrin Jones – codi pwysau o Fangor - £1,250
https://en.wikipedia.org/wiki/Catrin_Jones

Maisie Potter – eirafyrddio o Fangor - £1,250
http://www.maisiepotter.com/

Samia Jones

Samia Jones

Catrin Jones

Catrin Jones

Maisie Potter

Maisie Potter

Oliver Barbaresi (rhedeg – Bangor) - £500
Owain Rhys Humpheys (saethu colomenod clai – Caernarfon) - £500
Martyna Ruskowska (nofio – Llanfairfechan) - £500
Alice Bennett (hoci – Tywyn) - £250
Miles Margetson (hoci – Bangor) - £250
Michael Wood (hoci – Tywyn) - £250
Rhodri Slaven (caiacio – Caernarfon) - £250

Robin