Grantiau

I Bwy?

Mae’r gronfa yn agored i unigolion o dan 25 oed sydd wedi byw ers dros 3 mlynedd yng Nghwynedd a / neu Conwy.
Mae’n rhaid i’r unigolyn fod wedi cyrraedd lefel eithriadol o uchel yn ei faes chwaraeon ac yn anelu yn uwch.
Bydd yn rhaid i hyfforddwr / canolwr fod yn barod i gefnogi eich cais.

Ar gyfer beth?

Gall yr arian gael ei roi fel cyfraniad at gostau teithio i ymarferion, hyfforddiant pellach, unrhyw beth sydd yn cyfrannu yn benodol at wella perfformiad yr unigolyn.

Faint?

Bydd yr arian sydd ar gael yn amrywio o £100 i £2,000 i’r unigolion llwyddiannus yn ddibynol ar nifer y ceisiadau ac ansawdd / anghenion y ceisiadau.

Pryd ?

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y dydd olaf o Fedi yn flynyddol.

Sut i Ymgeisio?

Mae ffurflen i’w llenwi ar lein - cliciwch yma

Robin