Newyddion

Dros £6,000 rhwng 10 unigolyn sy’n serennu ym myd chwaraeon

Bu cryn ddiddordeb yn y rownd gyntaf o geisiadau am gymorth ariannol o Ymddiriedolaeth Cofio Robin Llyr Evans. Derbyniwyd 36 cais ac roedd y safon yn eithriadol o uchel.

Cyfarfu’r Ymddiriedolwyr yn ddiweddar a phenderfynwyd rhoi cyfraniad i 10 o’r ymgeiswyr.

Roedd tri yn derbyn y lefel uchaf sef – Samia Jones (rhedwraig o Gaernarfon), Catrin Jones (codi pwysau o Fangor) a Maisie Potter (eirafyrddio o Fangor).

Mae’r tri yma wedi gwneud yn arbennig o dda yn barod ar y llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol ac edrychwn ymlaen i glywed am lwyddiannau pellach yn y dyfodol.

Y saith arall i dderbyn cymorth ariannol yw – Oliver Barbaresi (rhedeg), Owain Rhys Humphreys (saethu colomenod clai), Martyna Ruskowska (nofio), Alice Bennett, Miles Margetson, Michael Wood (i gyd yn chwarae hoci) a Rhodri Salaven (caiacio).

Dymunwn yn dda i’r holl ymgeiswyr wrth anelu yn uwch yn eu gwahanol chwaraeon.

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw Mawrth 31ain, 2019.

Ffurflen gais - cliciwch yma


LlysgennadLansiad Llwyddiannus

Cafwyd lansiad llwyddiannus a phwrpasol ym Mhorthmadog ar Awst 31. Roeddem yn hynod o falch fod 7 o’r 8 llysgennad wedi llwyddo i ymuno hefo ni.

Yn y llun o’r chwith i’r dde mae
Dafydd Gwyn Jones (golff), Teleri Davies (rygbi), Medi Harris (nofio), Morgan Williams (rygbi), Gwenllian Pyrs (rygbi), Ioan Jones (golff), Osian Dwyfor Jones (taflu morthwyl).

Dyddiad cau ar gyfer y rownd gyntaf o geisiadau yn nesu - Hydref 5ed, 2018.


Lansio’r Elusen yn swyddogol

Bydd hyn yn cymryd lle ar y 31ain o Awst, 2018.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2018 yw Hydref 5ed, 2018.

Ewch i dudalen “Ffurflen Gais” i gael copi o’r ffurflen a’i dychwelyd ar post@cofiorobin.co.uk


Diolch i Delwedd

Hoffem ddiolch o galon i gwmni Delwedd am lunio’r safle we yn ddi-dal ar gyfer yr elusen. Maent wedi cydweithio yn broffesiynol iawn ac wedi creu safle we rydym yn falch iawn ohoni.

 

Robin