Croeso i wefan Ymddiriedolaeth Cofio Robin Llyr Evans

Sefydlwyd y gronfa yma yn 2018 i gofio Robin Llyr Evans fu farw yn Wuhan China yn 20 oed.

Cynorthwyo unigolion o dan 25 oed I gyrraedd Rhagoriaeth mewn Chwaraeon - Gwynedd a Conwy

Toggle Menu

Robin Llyr Evans

Byw Bywyd i’r Eithaf

Grantiau

I Bwy? - Mae’r gronfa yn agored i unigolion o dan 25 oed sydd wedi byw ers dros 3 mlynedd yng Nghwynedd a / neu Conwy.
Mae’n rhaid i’r unigolyn fod wedi cyrraedd lefel eithriadol o uchel yn ei faes chwaraeon ac yn anelu yn uwch.
Bydd yn rhaid i hyfforddwr / canolwr fod yn barod i gefnogi eich cais.
Ar gyfer beth? - Gall yr arian gael ei roi fel cyfraniad at gostau teithio i ymarferion, hyfforddiant pellach, unrhyw beth sydd yn cyfrannu yn benodol at wella perfformiad yr unigolyn.
Faint? - Bydd yr arian sydd ar gael yn amrywio o £200 i £2,000 i’r unigolion llwyddiannus yn ddibynol ar nifer y ceisiadau ac ansawdd / anghenion y ceisiadau.
Pryd ? - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y dydd olaf o Fedi yn flynyddol.
Sut i Ymgeisio? - Mae ffurflen i’w llenwi ar lein yma

Ffurflen Gais

I lawrlwytho ffurflen gais:

Word - cliciwch yma
Pdf - cliciwch yma

Dychweler y ffurflen gais hon at: post@cofiorobin.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw Medi 30, 2020.
Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yn flynyddol o 2020 ymlaen.

Newyddion

Dwsin yn elwa o Elusen Cofio Robin
Mae saith ifanc o Wynedd a 5 o Sir Conwy wedi derbyn rhwng £250 a £1,500 yr un gan Gronfa Cofio Robin i’w cynorthwyo ym myd chwaraeon...mwy


Elusen “Cofio Robin” yn rhoi £8,000 i bobl ifanc ymroddedig mewn Chwaraeon
Yn y rownd ddiweddaraf o geisiadau ar gyfer “Cofio Robin” – (yr Ymddiriedolaeth sefydlwyd i gofio Robin Llyr Evans, fu farw yn 2015)...mwy


Dros £6,000 rhwng 10 unigolyn sy’n serennu ym myd chwaraeon
Bu cryn ddiddordeb yn y rownd gyntaf o geisiadau am gymorth ariannol o Ymddiriedolaeth Cofio Robin Llyr Evans. Derbyniwyd 36 cais ac roedd y safon yn eithriadol o uchel...mwy

... mwy

slide

CYSYLLTU

Os oes gennych lun neu atgof yr hoffech ei rannu byddai'r teulu yn ei werthfawrogi yn fawr - post@cofiorobin.co.uk

Twitter