Croeso i wefan Ymddiriedolaeth Cofio Robin Llyr Evans

Sefydlwyd y gronfa yma yn 2018 i gofio Robin Llyr Evans fu farw yn Wuhan China yn 20 oed.

Cynorthwyo unigolion o dan 25 oed I gyrraedd Rhagoriaeth mewn Chwaraeon - Gwynedd a Conwy

Toggle Menu

Robin Llyr Evans

Byw Bywyd i’r Eithaf

Grantiau

I Bwy? - Mae’r gronfa yn agored i unigolion o dan 25 oed sydd wedi byw ers dros 3 mlynedd yng Nghwynedd a / neu Conwy.
Mae’n rhaid i’r unigolyn fod wedi cyrraedd lefel eithriadol o uchel yn ei faes chwaraeon ac yn anelu yn uwch.
Bydd yn rhaid i hyfforddwr / canolwr fod yn barod i gefnogi eich cais.
Ar gyfer beth? - Gall yr arian gael ei roi fel cyfraniad at gostau teithio i ymarferion, hyfforddiant pellach, unrhyw beth sydd yn cyfrannu yn benodol at wella perfformiad yr unigolyn.
Faint? - Bydd yr arian sydd ar gael yn amrywio o £200 i £2,000 i’r unigolion llwyddiannus yn ddibynol ar nifer y ceisiadau ac ansawdd / anghenion y ceisiadau.
Pryd ? - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y dydd olaf o Fedi yn flynyddol.
Sut i Ymgeisio? - Mae ffurflen i’w llenwi ar lein yma

Ffurflen Gais

I lawrlwytho ffurflen gais:

Ffurflen gais (PDF) - cliciwch yma

Ffurflen gais (Word) - cliciwch yma

Dychweler y ffurflen gais hon at: post@cofiorobin.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw Medi 30, 2021.
Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yn flynyddol o 2020 ymlaen.

Newyddion

Elusen yn helpu byd chwaraeon yn y cyfnod Covid
Mae elusen “Cofio Robin” wedi cyfrannu dros £11,000 i roi cymorth i ieuenctid Gwynedd a Chonwy...mwy


Mae rownd 2020 o geisiadau ar gyfer cymorth ariannol bellach ar agor. Rhaid derbyn y ceisiadau erbyn Medi 30, 2020....mwy


Dwsin yn elwa o Elusen Cofio Robin
Mae saith ifanc o Wynedd a 5 o Sir Conwy wedi derbyn rhwng £250 a £1,500 yr un gan Gronfa Cofio Robin i’w cynorthwyo ym myd chwaraeon...mwy


...mwy

slide

CYSYLLTU

Os oes gennych lun neu atgof yr hoffech ei rannu byddai'r teulu yn ei werthfawrogi yn fawr - post@cofiorobin.co.uk

Twitter    Instagram    Facebook