Golff

DIWRNOD GOLFF COFIO ROBIN – 24/09/2022

Ar Fedi 24ain, 2022 bydd yna Ddiwrnod Golff yn cael ei gynnal yng Nghlwb Golff Abersoch i godi arian i’r Ymddiriedolaeth.

Cystadleuaeth agored i aelodau ac ymwelwyr (dynion, merched a cymysg) i chwarae fel unigolion a mewn timau o dri.

Pris : £12.50 (aelodau CGA); £20 (aelodau o glybiau lleol ‘affiliated’); £25 (ymwelwyr)

Cysylltwch gyda’r Pro yn y Clwb i drefnu Ti. – 01758 712 622

Gwobrau : Dros £500 o wobrau i gyd yn cynnwys

  • 1af, 2il, 3ydd i unigolion
  • 1af, 2il, 3ydd i’r timau
  • Nifer o wobrau eraill

Mae’r dyddiad yn arwyddocaol gan y bydd yn saith mlynedd union ers colli Robin.

Gobeithiwn felly am ddiwrnod llwyddiannus o gasglu arian i’r Ymddiriedolaeth sydd yn cefnogi pobl ifanc sy’n llwyddo ym myd chwaraeon a hefyd wrth gwrs “Cofio Robin”

GOLFF – Dynion / Merched neu Cymysg

Format AM/AM - Tim o dri (sgor dau yn cyfrif ar bob twll)
a cystadleuaeth unigolion

Costau llogi’r Cwrs am y dydd - Noddwr – R H Wyn Williams

Gwobr Tim

1af £150

Spar y Maes

Gwobr Tim

2il £90

Spar y Maes

Gwobr Tim

3ydd £60

Spar y Maes

Gwobr Unigolyn

1af £100

A Drosinos Jones

Gwobr Unigolyn

2il £50

A Drosinos Jones

Gwobr Unigolyn

3ydd £25

A Drosinos Jones

Dros 70 oed

Sgor Gorau Unigol £20

Williams a Roberts

 

CYSTADLEUAETH PAR 3 *

   

Twll mewn Un

£100

Williams a Roberts

Agosa I’r Pin (6)

£20

D W Cummings

Agosa I’r Pin (14)

£20

Williams a Roberts

Agosa I’r Pin (16)

£20

Williams a Roberts

Agosa I’r Pin (18)

£20

Williams a Roberts

Tim gorau Par 3
Sgor y tim ar 5 twll yn cyfrif

£45

Gerddi Gwell

Cystadleuaeth ar yr Efelychydd **
Agosa at y Pin ar dwll par 3 enwog yn Pebble Beach

£100

Llyn Consulting

Tal am chwarae
Aelodau £12.50
Clybiau lleol / cysyllltiedig £20.00
Eraill £25

+ £2.50 taliad dewisol am gystadlu yn y Gystadleuaeth Par 3.

Tal Dewisol
* £2.50                                   Cystadlu yn y gystadleuaeth Par 3
**£1 am bob ymgais              Cystadlu ar yr Efelychydd (Uchafswm o 5)

Bydd yr holl wobrau yn cael eu talu mewn talebau’r clwb.

 

Robin