Golff

DIWRNOD GOLFF COFIO ROBIN – 24/09/2022

Cafwyd diwrnod anhygoel yn Clwb Golff Abersoch ddydd Sadwrn, Medi 24ain ar gyfer elusen ‘Cofio Robin’. Rhwng y golff, y raffl, ocsiwn a chyfraniadau hael llwyddwyd i gasglu oddeutu £20,000 i’r elusen yma sydd yn cefnogi pobl ifanc o Wynedd a Chonwy i wireddu eu breuddwydion ym myd chwaraeon.

Fe wnaeth 5 noddi’r diwrnod sef Beresford Adams, Hufenfa De Arfon, Spar y Maes, Arglwydd Davies Abersoch a Hawk-eye.

  • eitemau-ocsiwn
  • ocsiwn
  • y-clwb

Y GOLFF

Daeth 120 o olffwyr o bell ag agos i chwarae ar ddiwrnod braf. Dyma ganlyniadau’r Golff :-

Tim 1 Dai Davies, Gary Owen, Steve Angrave
  2 John B. Hughes, Viv Hughes, Steven Williams
  3 Jonathan Griffiths Darren Garrod, Phone Ward
Unigolion 1 Brendan Kennedy
  2 Steven Williams
  3 Gary Owen
Unigolyn dros 70 1 Mike Davies
Agosa at y pin 6 Chez Stanway
  14 Gwyndaf Hughes
  16 Meirion Roberts
  16 Meirion Roberts
Tim Gorau Par 3   John Hughes, Viv Hughes, Steven Williams
Cystadleuaeth Efelychydd Agosa at y pin Robert Parry

Diolch i’r Noddwyr – Spar y Maes, Alan Drosinos Jones (Pro Clwb Golff Abersoch), Williams a Roberts, Gerddi Gwell, D.W. Cummings a Llyn Consulting.

RAFFL

Gan fod cynifer wedi cynnig gwobrau trefnwyd argraffu ticedi raffl gyda pob ticed wedi ei gwerthu cyn diwedd y pnawn yn dod a £2,000 i mewn i’r coffrau. Diolch i’r cyfeillion a theulu fu’n brysur yn gwerthu. Dyma’r enillwyr:-

1 Helen a Rob Thomas £100 (Spar y Maes)
2 Viv Hughes 6 potel o win Laithwaites
3 Glen Pritchard £50 (Williams a Roberts)
4 Ifor a Eirian £25 (Gerddi Gwell)
5 Richard Hughes Potel o Wisgi (Lost Sheep, Abersoch)
6 Sue Aspinall 12 Pêl Golff (Chris Gierc)
7 J.G. Jones Potel o Win

OCSIWN

Doedd na ddim bwriad cynnal ocsiwn ond ar ôl cael cynifer o eitemau fe basiwyd bwrw ymlaen gyda rhyw ddwsin o eitemau ond wrth i’r gair fynd ar led fe ddaeth 26 o eitemau hael i law a llwyddwyd i godi dros £6,500.

Dyma eitemau’r ocsiwn (gyda’r rhoddwr mewn print tywyll) a’r pris roddwyd amdanynt.

Taleb Glyn y Weddw - £80, Taleb Teithio Pwllheli - £720, Crys Rygbi Ospreys (J.B.Hughes) - £60, Taleb Siop Golff Abersoch (Gerwyn Owen) - £80, Ticed Spurs v Man U (Lord Davies, Abersoch) - £500, Hamper Picnic i 4 (Chris Gierc) - £190, 59 Club (Williams a Roberts) - £410 (x2), 3 llun traeth Abersoch (J.B.Hughes) - £100, Golff i 4 Astbury (Mark Gibbins) - £220, Gwersyll Dwyros - £70, Hamper Bwyd a Diod (Hufenfa De Arfon) - £100, Llun Traeth Morfa Nefyn (Lauren Sapseid) - £210, Gwin Domaine des Jeanne (Lord Davies, Abersoch) - £180, Potel Penderyn (Mike a Janet Davies)- £140, Llun gan Sian Alun - £150, Gwin Laithwaites - £115, Print Zoe Lewthwaite - £260, Vest Athletwyr Cymru (Osian Dwyfor Jones) - £120, 12 Potel o Win (Spar y Maes)- £200, Taleb Fresh - £130, Taleb Lost Sheep - £160, Golff i 2 Royal Lytham (Dei Williams) - £310, Crys Criced wedi ei lofnodi (Bwrdd Criced Lloegr a Cymru) - £190, Taleb Gwely a Brecwast Ty Newydd, Aberdaron - £210, 12 Pel Swyddogol Premier League - £120 yr un.

Diolch i bob un am gefnogaeth anhygoel.

 

Robin